Privacy Verklaring

Evelien de Beyer Interieuradvies|ontwerp|styling verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze aan Evelien de Beyer Interieuradvies|ontwerp|styling verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: voor-en achternaam, emailadres en overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Evelien de Beyer Interieuradvies|ontwerp|styling heeft deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, telefonisch of per email en om een opdracht uit te kunnen voeren conform de met u gesloten overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van het doel van de gesloten overeenkomst.

Alléén indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, worden uw persoonsgegevens met derden gedeeld.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar Evelien de Beyer Interieuradvies|ontwerp|styling. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd worden.

Evelien de Beyer Interieuradvies|ontwerp|styling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens door Evelien de Beyer Interieuradvies|ontwerp|styling neem dan telefonisch of per email contact op.